ZA DEMORALIZACJĘ,

USZCZERBKI NA ZDROWIU,

SZKODY MATERIALNE

ORAZ

DZIECI POCZĘTE PODCZAS IMPREZEK CH.5

KANAŁ 5” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI